Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti / HEUNI
Catchy title (Boost your CSR? Stay clean? Spotless business?)
Web-opas
Tämä web-opas sisältää lyhyet ohjeet yrityksille työperäisen hyväksikäytön riskeistä sekä siitä, miten välttää joutumasta osalliseksi hyväksikäyttötapauksiin. Tämän ohjeistuksen on tarkoitus toimia tieto- ja riskinhallintatyökaluna, jonka avulla voidaan edistää eettisesti kestävää ja ihmisoikeudet huomioonottavaa yritystoimintaa. Web-opas on tarkoitettu kaikille yrityksille, joita työperäinen hyväksikäyttö voi koskettaa. Web-oppaan tarkistuslistat sisältävät erilaisia toimenpiteitä, joilla yritykset voivat vähentää hyväksikäytön riskiä etenkin alihankinta- ja tuotantoketjuissa.

Structure should be linked to the respective pieces of the webpage
I. INTRO
 • kohderyhmä
 • aika
 • termit (sanasto)

  II. SNAPSHOT OF THE PHENOMENON
 • Wordcloud
 • Jatkumo
 • Case examples from the guide and beyond
 • Video examples
 • Media

  Webinar video

III. ITSEARVIOINTI
Checklists: interactive + .pdf printouts

IV. FOCUS ON PREVENTION
 • Highlights from the guidelines
 • Legal framework
 • Guidelines online: issuu
 • Links to download
 • Share and comment section
Extra reading

 • kohderyhmä
 • aika
Glossary
Useful terms
Työperäinen tai työvoiman hyväksikäyttö
Työperäinen tai työvoiman hyväksikäyttö viittaa tapauksiin, joissa työntekijän työehdot ovat huonot, hän tekee pitkää työpäivää, on alipalkattu tai työskentelee huonoissa/turvattomissa työoloissa niin, että hänellä on hyvin rajalliset mahdollisuudet muuttaa tilannetta. Kansallisesta lainsäädännöstä riippuen nämä tilanteet voidaan määritellä erilaisiksi työrikoksiksi, mutta esimerkiksi pelkkä alipalkkaus ei ole Suomessa kriminalisoitu.
Pakkotyö
Pakkotyö viittaa mihin tahansa työhön tai palveluun, jossa ihmisiä pakotetaan rangaistuksen uhalla tekemään työtä. Vaikka joissain maissa pakkotyö on kriminalisoitu erillisenä rikoksena, useiden valtioiden lainsäädännössä se on kriminalisoitu ihmiskaupan yhtenä hyväksikäyttömuotona.
Pakkotyöhön liittyvä ihmiskauppa tai työperäinen ihmiskauppa
Pakkotyöhön liittyvä ihmiskauppa tai työperäinen ihmiskauppa viittaa henkilön hyväksikäyttöön useimmiten voiton tavoittelun nimissä. Työntekijän hyväksikäyttö voidaan luokitella ihmiskaupaksi, mikäli siinä ilmenee vapaudenriistoa, väkivaltaa, uhkailua, velkavankeutta, erehdyttämistä, valheellisia lupauksia tai psykologista painostusta/väkivaltaa. Ihmiskauppa on kriminalisoitu kaikissa Euroopan valtioissa, mutta työperäisen hyväksikäytön osalta on usein pientä maakohtaista vaihtelua.
Ihmiskaupan uhrit
Ihmiskaupan uhreilla on oikeus ehdottomaan, uhrikeskeiseen apuun. Uhrit eivät välttämättä ole oikeutettuja tällaiseen apuun, jos heidän katsotaan kärsineen vain työperäisestä hyväksikäytöstä. Tällaiset henkilöt ovat ns. hyväksikäytettyjä ulkomaalaisia työntekijöitä.
Siirtolaiset tai ulkomaalaiset työntekijät
Siirtolaiset tai ulkomaalaiset työntekijät viittaavat tässä mallissa sekä EU:n ulkopuolelta saapuneisiin henkilöihin että EU-kansalaisiin, jotka työskentelevät jossain muualla kuin kotivaltiossaan. Samalla termiin liittyy tässä tapauksessa olennaisesti se, että henkilöiden tietämättömyyttä oikeuksistaan käytetään rikollisesti hyväksi työntekijöiden, yritysten tai työnvälittäjien toimesta. Nämä tahot hyödyntävät siirtolaisten haavoittuvuutta oman voittonsa maksimoimiseksi esim. maksamalla huomattavaa alipalkkaa sekä vaatimalla erinäisiä maksuja hyödykkeistä ja palveluista.
Hyväksikäytön tunnusmerkit
Esimerkkejä
Media
Yhteistyössä
Jos olet kiinnostunut kumppaniksi tulemisesta tai haluat koulutusta, kirjoita meille.