Lapsiin ja nuoriin kohdistuva ihmiskauppa Suomessa
Elina Kervinen, Natalia Ollus
Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä ja Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti Heuni laativat yhteistyössä selvityksen lapsiin ja nuoriin kohdistuvasta ihmiskaupasta Suomessa. Selvityksen mukaan Suomessa on useita lapsia ja nuoria, jotka ovat joutuneet ihmiskaupan ja siihen liittyvän hyväksikäytön uhreiksi.
Selvitys lapsiin ja nuoriin kohdistuvasta ihmiskaupasta Suomessa oli osa Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän IHME-hanketta. Ihmiskaupan vastaisen työn toimintamahdollisuuksien edistäminen Suomessa, IHME-hanke, sai tukea Euroopan unionin sisäisen turvallisuuden rahastosta (ISF-P).
Videolla selvityksen pääkirjoittaja, HEUNI:n tutkija Elina Kervinen kertoo selvityksen tuloksista.
Lapsiin ja nuoriin kohdistuva ihmiskauppa Suomessa: paneelikeskustelu
Helsingin Sanomat
Selvitys: Lapset joutuvat ihmiskaupan uhreiksi myös Suomessa
Yhteistyössä
Natalia Ollus, Director, European Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the United Nations (HEUNI), tel. +358 50 513 5987, email: natalia.ollus@om.fi

Veikko Mäkelä, Senior Adviser, assistance system for victims of human trafficking, tel. +358 295 430 431, email: veikko.makela@migri.fi