Ihmiskaupan toimintatapa: rekrytointiin liittyvä hyväksikäyttö
Rekrytointiin liittyvä hyväksikäyttö on yksi työvoiman hyväksikäytön ja ihmiskaupan keskeisistä riskitekijöistä. Se pitää sisällään kohtuuttomien tai tekaistujen maksujen perimistä työpaikan saamisesta, matkustusasiakirjoista, "palvelumaksuista" jne. Tämän seurauksena työntekijä voi velkaantua ja olla alttiimpi muullekin hyväksikäytölle.
Keskeisiä piirteitä:
  • Ulkomaalaisia työntekijöitä voi rekrytoida työnantaja itse tai välittäjät, joita joskus kutsutaan myös välikäsiksi. Nämä saattavat vaatia työntekijöiltä erilaisia laittomia rekrytointi- tai muita palkkioita ja kuluja.
  • Tällaisia kuluja voidaan myös joutua maksamaan epäsuorasti, esimerkiksi palkasta tehtyinä vähennyksinä.
  • Helsingin poliisilaitoksen ihmiskauppayksikön mukaan suurin osa niin sanotuista kehitysmaista tulevista työntekijöistä maksaa kynnysrahan päästäkseen Suomeen. Nämä maksut ovat nousseet COVID-19-pandemian aikana ja voivat olla jopa 10 000–25 000 euroa
Maataloudessa tapahtunut hyväksikäyttö Suomessa

Vuonna 2022 Närpiössä käynnistettiin kasvihuonesektoria koskeva rikostutkinta, jossa epäiltyjen välittäjien kerrotaan veloittaneen kymmeniltä vietnamilaisilta työntekijöiltä 10 000– 20 000 euroa työpaikan turvaamiseksi kasvihuoneyrityksessä Suomessa. Maahan saapumisen jälkeen työntekijät majoitettiin ahtaasti yhteismajoitukseen huoneistoihin, jotka sijaitsivat etäällä paikallisväestöstä. Heillä oli vain vähän mahdollisuuksia muuttaa elin- ja työolojaan. Tutkinnassa epäiltyinä on vietnamilainen pariskunta ja kaksi paikallista kasvihuoneyrittäjää sekä kymmeniä muita epäiltyjä. Huhtikuuhun 2023 mennessä asia ei ollut vielä edennyt oikeuteen. (Yle 17.2.2022; Yle 1.4.2022; Yle 14.4.2022; Yle 17.11.2022.)

Tapausesimerkki