ELECT THB
Knowledge base
ELECT THB Teadmistebaas: teie kõikehõlmav ressurss inimeste kohta käivate materjalide jaoks.
Projekti ELECT THB (Enhanced Law Enforcement Cooperation and Training on Trafficking in Human Beings – Tõhustatud õiguskaitsealane koostöö ja inimkaubanduse teemaline koolitus) eesmärk on tõhustada seksuaalse ja tööalase ärakasutamise eesmärgil toimuva inimkaubanduse tuvastamist ja uurimist ning tihendada koostööd õiguskaitseasutuste ja teiste peamiste osalejate vahel, et võidelda selle vastu Eestis, Lätis ning Soomes. Seda rahastatakse Euroopa Liidu politseikoostöö, kuritegevuse tõkestamise ja selle vastu võitlemise ning kriisiohje rahastamisvahendist, toetuslepingu number 101021497.
ELECT THB Project Introduction
Väljaannet rahastas Euroopa Liidu politseikoostöö, kuritegevuse tõkestamise ja selle vastu võitlemise ning kriisiohje rahastamisvahend.

Väljaande sisu esindab ainult autori seisukohti ja selle eest vastutab ainult tema. Euroopa Komisjon ei võta endale mingit vastutust selles sisalduva teabe kasutamise eest.

Inimkaubanduse statistika

Modus operandi
Modus operandi: Human Trafficking for Labour Exploitation by Anniina Jokinen, HEUNI
Modus operandi: Human Trafficking for Sexual Exploitation by Anniina Jokinen, HEUNI
Tööjõuga kaubitsemine
Inimkaubitsejad ja ärakasutajad kasutavad oma ebaseadusliku tegevuse varjamiseks ning maksudest ja sotsiaalmaksudest kõrvalehoidumiseks erinevaid skeeme ja ettevõtlusstruktuure, et maksimeerida oma kasumit.

Nende hulka kuuluvad:

  • Ebaõiglane värbamine on üks peamisi tööalase ärakasutamise ja inimkaubanduse riskitegureid: ülemääraste või väljamõeldud tasude kogumine töökoha kindlustamise, reisidokumentide ja „teeninduskulude" eest jne. Selle tulemusel võib töötaja sattuda võlgadesse ja muutuda haavatavamaks edasise ärakasutamise suhtes.
  • Sunnitud füüsilisest isikust ettevõtja: olukord, kus töötingimused sarnanevad töösuhtega, kuid töötaja on paberil füüsilisest isikust ettevõtja ja vastutab füüsilisest isikust ettevõtlusega seotud riskide ja kohustuste eest, samas kui tööandja saab kulusid vähendada.
  • Alltöövõtuskeemid ja varifirmade kasutamine: selliste kokkulepete kasutamine näiteks selleks, et varjata kolmandate riikide sisserändajate töötamist ilma tööõiguseta, kasutades neid teise riiki viiva alltöövõtuahela kaudu.
  • Töötajate petturliku lähetamise skeemid: paindliku tööjõu hankimine ja alampalga maksmine saatva riigi madalama palgataseme alusel.

Inimkaubandus seksuaalse ärakasutamise eesmärgil
Inimkaubandus seksuaalse ärakasutamise eesmärgil võib seisneda isiku sundimises prostitutsioonile, seksitööstuses ärakasutamine või tema allutamises muudele seksuaalse väärkohtlemise vormidele.

Võtmepunktid:

  • Potentsiaalsete ohvrite värbamine toimub peamiselt internetis. Sageli värvatakse seksitööstuses töötada soovijaid valelike lubaduste abil: pärast välisriiki saabumist ilma raha või kohalike võrgustiketa sunnitakse neid nõustuma tingimustega, mis on palju halvemad, kui kokku lepitud.
  • Inimkaubitsejad kasutavad sageli psühholoogilist sundi ja traumasidet, et kontrollida oma ohvreid keerulistel viisidel, mida võib olla raske avastada, nt isoleerimise, ähvarduste ja alandamise kaudu, kombineerituna aeg-ajalt ohvrile osutatava heatahtlikkusega.
  • Inimkaubanduse ohvreid võidakse ära kasutada mitmel viisil: näiteks seksuaalse ärakasutamise ohvreid võidakse sundida allkirjastama pabereid, et asutada petturlikke ettevõtteid või võtta laenu või krediitkaarte või taotleda hüvitisi, mida kurjategijad kasutavad seejärel oma kuritegelike operatsioonide rahastamiseks.


3
INVESTIGATIVE INTERVIEWING
Investigative interviews remain at the core of criminal investigations and the accounts provided by witnesses, victims and suspects are core evidence. However, successful investigative interviewing requires skill and knowledge on the part of the interviewer and in the context of human trafficking, an understanding of issues such as psychological control and coercion.
In this training material, Dr Julia Korkman provides insights into investigative interviewing, psychological control and taking cultural aspects into account in investigative interviews, and Dr Ivar Fahsing describes the best practise example of Norway where notable organizational and mindset changes have paved the way for an evidence-based way of investigative interviewing to become the norm.
Ivar Fahsing, Norwegian Police University College
"Police Investigations and Changes In Norway "
Gain profound understanding of best practices, challenges, and ethical considerations that have shaped Norway's successful investigative interviewing model. The speaker is Ivar Fahsing, Detective Chief Superintendent and Associate Professor at the Norwegian Police University College. Currently, he is co-authoring the UNPOL manual on investigative interviewing and the new UNODC e-learning programme on investigative interviewing.
Further reading
Extra materials
In the kingdom of the blind, the one-eyed is king: preventing labour exploitation in Finland
Anniina Jokinen, Senior Programme Officer, HEUNI, Katja-Pia Jenu, Occupational health and safety inspector, Regional State Administrative Agency and Pekka Hätönen, Detective Senior Superintendent, National Investigation Lead on Trafficking in Human Beings, Helsinki Police Department
CCPCJ30 Side event
The route to a successful investigation of labour exploitation and trafficking
Session is focusing on showcasing our recent work to prevent labour exploitation, in particular the collaboration between labour inspectors and the police. Speakers from Finland, Norway and the UNODC presenting their experiences and good practice.